Amaç Vizyon Misyon

Uluslararası Maliye Sempozyumu / Türkiye organizasyonunun amacı; Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden maliye alanındaki bilim insanlarını bir araya getirerek maliye bilim alanındaki yeni gelişmeleri incelemek, ulusal ve uluslararası mali sorunları tartışmak ve çözüm önerileri sunmak, maliye bilim insanlarının uluslararası düzeyde işbirliği ve bilgi paylaşımına zemin oluşturularak, maliye alanında nitelikli çalışmalar üretilmesine katkı sağlamaktır.

Değer ve İlkeler:

  • İnsana, emeğe ve bilgiye saygı

  • Bilimsel ve saydam değerlendirme

  • Bilimsel etik kurallara mutlak uyum

  • Kaynakların kullanımında verimlilik

  • Özgür araştırma ve paylaşım ortamı

Vizyonumuz; İnsanlığa faydalı nitelikli bilgiyi üreten ülkemizin ve dünyanın çeşitli üniversite ve kurumlarından bilim insanlarını bir araya getirerek maliye alanındaki çalışmaları paylaşma, tartışma ve bilimsel ilişkileri yayma ortamını temin etmek.

Misyonumuz; Maliye alanında yapılan araştırmaların paylaşılmasını, tartışılmasını ve geliştirilmesini sağlayarak, maliye bilim insanlarının ulusal ve uluslararası düzeydeki yayınlarının artırılmasını destekleyecek bilimsel aktiviteler gerçekleştirmek.