Düzenleme Kurulu

37. Uluslararası Maliye Sempozyumu/Türkiye Düzenleme Kurulu

 

Prof. Dr. Ufuk SELEN Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye (Başkan)
Prof. Dr. Adnan GERÇEK Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye (Başkan Yrd.)
Dr. Öğr. Ü. Feride BAKAR TÜREGÜN Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye (Başkan Yrd.)
Prof. Dr. Kadir Yasin ERYİĞİT Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye (Üniversite Akademisyen Temsilcisi)
Prof. Dr. Metin ERDEM Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mircan TOKATLIOĞLU Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet YÜCE Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. M. Erkan ÜYÜMEZ Anadolu Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Filiz GİRAY Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Selçuk İPEK Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Emrah FERHATOĞLU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Tolga DEMİRBAŞ Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Burçin BOZDOĞANOĞLU Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Tarık VURAL Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Canatay HACIKÖYLÜ Anadolu Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Harun KILIÇASLAN Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Ü. Zuhal AKBELEN Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Ü. Reyhan LEBA Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Ü. Zeynep KARAL ÖNDER Anadolu Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Ü. Halil SERBES Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye
Araş. Gör. Dr. Çağlayan TABAR Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye
Araş. Gör. Muhammed ÇELİK Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye
Araş. Gör. Tolga SEZDİ Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye
Araş. Gör. Ali TORUN Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye
Araş. Gör. Ayşegül YÜCEL Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, Türkiye
Araş. Gör. Kendal DENİZ Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Türkiye