Düzenleme Kurulu

37. Uluslararası Maliye Sempozyumu/Türkiye Düzenleme Kurulu

 

Prof. Dr. Ufuk SELEN

Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye (Başkan)

Prof. Dr. Adnan GERÇEK

Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye (Başkan Yrd.)

Dr. Öğr. Ü. Feride BAKAR TÜREGÜN

Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye (Başkan Yrd.)

Prof. Dr. Metin ERDEM

Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mircan TOKATLIOĞLU

Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet YÜCE

Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. M. Erkan ÜYÜMEZ

Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Filiz GİRAY

Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Selçuk İPEK

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Emrah FERHATOĞLU

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Tolga DEMİRBAŞ

Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Burçin BOZDOĞANOĞLU

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Tarık VURAL

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Canatay HACIKÖYLÜ

Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Harun KILIÇASLAN

Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Ü. Zuhal AKBELEN

Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Ü. Reyhan LEBA

Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Ü. Zeynep KARAL ÖNDER

Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Ü. Halil SERBES

Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye

Araş. Gör. Dr. Çağlayan TABAR

Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye

Araş. Gör. Muhammed ÇELİK

Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye

Araş. Gör. Tolga SEZDİ

Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye

Araş. Gör. Ali TORUN

Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye

Araş. Gör. Ayşegül YÜCEL

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, Türkiye

Araş. Gör. Kendal DENİZ

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Türkiye