Tarihçe

Sempozyumun onursal başkanı Prof. Dr. Aykut Herekman’ın öncülüğünde 1985 yılında başlatılan Maliye Sempozyumu ülkemizin en köklü bilimsel organizasyonlardan birisidir. Onuncu sempozyuma kadar “Maliye Eğitimi Sempozyumu” adını taşıyan bu bilimsel faaliyet, ülkemizde maliye bölümlerinde verilen eğitim-öğretimin değerlendirilmesi ve temel konuların ele alınmasını sağlayarak maliye alanının gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Her yıl farklı bir üniversitenin maliye bölümünün üstün gayreti ve amatör ruhuyla gerçekleştirilen bu sempozyumlar, aynı zamanda maliye camiasının bir araya gelmesi, birbirini tanıması ve kaynaşması açısından önemli rol oynamıştır.

Sonraki yıllarda “Türkiye Maliye Sempozyumu” adıyla ve Maliye Bakanlığının da desteğiyle daha da gelişen sempozyum, üniversitelerden akademisyenler ile çeşitli kamu kurumlarından bürokratların bir araya geldikleri ve maliye alanında ön plana çıkan konuları tartıştıkları bir platform haline dönüşmüştür. Böylece gerek üniversitelerin akademik gelişimi, gerekse ülkemizin sosyo-ekonomik ve siyasal karar alma mekanizmaları açısından önemli bir görev üstlenmiştir. Ele alınan ve tartışılan konular, Türkiye’de izlenecek maliye politikaları, çıkarılacak vergi kanunları ve yürütülecek bütçe süreçleri açısından belirleyici ve yol gösterici olmuştur. Ayrıca üniversitelerde yürütülen bilimsel araştırma projelerinin tohumlarının atılması, bunların tartışılması ve olgunlaşması, elde edilen verilerin/bulguların analizi ve değerlendirilmesi açısından önemli bir merkez haline dönüşen sempozyum, ülkemizde maliye bilimi ve literatürünün gelişimine de büyük katkı sağlamıştır.

2000’li yıllardan itibaren dünyada düzenlenen sempozyumlar ve kongrelerin şekil değiştirmesiyle birlikte Türkiye Maliye Sempozyumunun organizasyonunda ve içeriğinde de bazı değişikliklerin yapılması gündeme gelmiştir. Tek konu bazında yapılan sempozyumlar yerine maliyenin güncel konularının ele alınıp, eşzamanlı oturumlarda tartışıldığı bir organizasyon haline gelen Türkiye Maliye Sempozyumu daha cazip ve ilgi çekici hale dönüştürülmüştür. Bu süreçte 2017 yılından itibaren “Uluslararası Maliye Sempozyumu / Türkiye” ismini alan sempozyumun yeni doçentlik kriterleri ve akademik teşvik ödeneği yönetmeliği kriterlerine sahip olabilmesi için Bilim Kurulunda birçok yabancı akademisyene yer verilmiştir. Ayrıca sempozyum, uluslararası katılıma açılarak, Türkiye’deki akademisyen, bürokrat ve uygulamacıların dünyanın çeşitli ülkelerindeki bilim insanlarıyla bir araya gelme ve maliye alanındaki birçok konuyu tartışma imkanı yaratmıştır. Böylece maliye bilim insanlarının uluslararası düzeyde işbirliği ve bilgi paylaşımına zemin oluşturularak, ülkemizin evrensel bilgi üretimi ve uluslararası literatürde daha iyi yerlere gelmesine katkı sağlanmıştır.