İletişim

38. Uluslararası Maliye Sempozyumu / Türkiye 

Ev Sahibi: Hacettepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü

06800  Beytepe / ANKARA

Tel.: +90 312 297 8675 – 76 – 77

E-posta: 38.maliyesempozyumu@gmail.com