IJPF Dergisi

International Journal of Public Finance–IJPF (E-ISSN: 2548-0499), maliye alanında özgün araştırmalar yayımlayan; maliye teorisi, mali iktisat, mali hukuk ile bütçe ve mali planlama konularına özel vurgu yapan, kör hakemli ve açık erişimli bir uluslararası e-dergidir.

2016 yılında kurulan IJPF, Uluslararası Maliye Sempozyumu/Türkiye tarafından desteklenmektedir ve Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. IJPF, Directory of Open Access Journals (DOAJ), TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, SciLit, DRJI, SIS, SOBIAD ve Idealonline‘da dizinlenmektedir.

IJPF Dergisinde makale yayımlamayı tercih eden yazarların başvurularını https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijpf web sayfası üzerinden yapmaları gerekir.

IJPF, yayın sürecinin tüm bileşenleri ile ilgili olarak Committee on Publication Ethics-COPE tarafından belirlenen etik ilkeleri benimser. IJPF’ye gönderilen yazılar, yayın ilkelerine ve yazar kurallarına uygun olmalıdır.