Genç Maliyeciler Oturumu

Sempozyumda genç maliyecilerin sunum yapma becerilerinin geliştirilmesi, yapmış oldukları tez, makale veya proje çalışmalarının tartışılması ve önerilerin değerlendirilmesi, aralarında işbirliği ve bilgi paylaşımına zemin oluşturulması için “Genç Maliyeciler Oturumu” düzenlenir. Üniversitelerde maliye alanında yüksek lisans veya doktora yapan öğretim elemanları genç maliyeci olarak kabul edilir. Bu oturumda sunulan ortak bildirilerde birinci isim yazarın genç maliyeci olması ve sunumun da bu kişi tarafından yapılması şarttır.