Sempozyum Çağrısı

SEMPOZYUM BİLDİRİ ÇAĞRISI

 

Son Bildiri Gönderim Tarihi: 30 HAZİRAN 2024

 

Değerli Maliye Bilim İnsanı,

Ülkemizin en köklü bilimsel organizasyonlardan birisi olan ve uluslararası bir nitelik taşıyan 38. Uluslararası Maliye Sempozyumu/Türkiye (International Public Finance Conference/Turkey–IPFCtr) 17-20 Ekim 2024 tarihleri arasında Antalya’da yapılacaktır.

Sempozyumda sunulacak bildirilerin dili Türkçe veya İngilizce olabilir. Sempozyumda sunulması önerilen bildirilerin yapılandırılmış özetlerinin (şablon ektedir) değerlendirmek üzere 38.maliyesempozumu@gmail.com e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri detayları için lütfen https://ipfctr.org/tr/index.php/bildiri-gonderimi/ web sayfasını ziyaret ediniz.

Sempozyumun ana teması “100. Yıl Perspektifiyle Geçmişten Geleceğe Kamu Maliyesinde Yapısal Dönüşümler” olup, bildiri özetleri maliye bilim alanının tüm diğer konularını da kapsamaktadır. Bildiri özetleri; “Maliye Teorisi”, “Mali Hukuk”, “Mali İktisat”, “Bütçe ve Mali Planlama” ve “Genç Maliyeciler” olmak üzere beş grup oturumda sunulacaktır.

Sempozyumda sunulan bildirilerin tam metinleri ISBN numarası alınmış bir E-Proceedings Book olarak web sitemizde yayınlanacaktır. 

Sempozyumdan sonra dileyen akademisyenler sempozyumda sundukları bildirileri geliştirerek aşağıdaki yayınlardan birisinde yayınlanmak üzere değerlendirebilirler:

a) TR Dizin ve Uluslararası alan indekslerinde taranan dergi statüsündeki “International Journal of Public Finance – IJPF”da makale,

b) Tanınmış ulusal/uluslararası bir yayınevi tarafından basılan ve ISBN numarası alınmış bir Türkçe editörlü kitapta bölüm,

c) Tanınmış uluslararası bir yayınevi tarafından basılan ve ISBN numarası alınmış bir İngilizce editörlü kitapta bölüm.

Sempozyumumuz hakkında daha geniş bilgi için lütfen https://ipfctr.org/tr/ web sayfasını ziyaret ediniz. 

 

Prof. Dr. Erdem Seçilmiş

38. Uluslararası Maliye Sempozyumu/Türkiye

Düzenleme Kurulu Başkanı