Bildiri Sonuçları

09.06.2023 tarihinde yapılan Sempozyum Bilim Kurulu toplantısında gelen 147 özet bildiriden 97 tanesi kabul edilmiştir. Buna göre özet bildirilerin kabul oranı % 66’dır.