Katılım Koşulları

Sempozyuma Türk veya yabancı maliye bilim insanları ve maliye biliminin alt dalları ile ilgili çalışma yapan bürokrat veya meslek mensupları katılabilir. Maliye bilim insanları ile birlikte ortak çalışma yapan diğer kişiler de sempozyuma katılabilir. Bir kişi sempozyuma bildiri sahibi veya dinleyici olarak katılabilir.