Bildiri Gönderimi

38. Uluslararası Maliye Sempozyumu/Türkiye’ye yapılandırılmış özet bildirilerinizi 38.maliyesempozyumu@gmail.com  e-posta adresine göndermeniz gerekmektedir.

 

 Sempozyum Yapılandırılmış Özet Bildirilerinin Yazımı

Sempozyum yapılandırılmış özet bildirileri, yazım kurallarına ve bilimsel etik kurallarına uygun olarak toplam 500-800 sözcük arasında yazılır.  Sempozyumda sunulacak bildirilerin dili Türkçe veya İngilizce olabilir. Bildirinin sunumu Türkçe yapılacaksa, yapılandırılmış özet bildiri metni önce Türkçe gönderilir, daha sonra sunuma kabul edilen bildirinin sempozyum takvimine uygun olarak İngilizce yapılandırılmış özet bildiri metninin de gönderilmesi gerekir. Bildirinin sunumu İngilizce ise, sadece İngilizce yapılandırılmış özet bildiri metni gönderilir.

Sunulacak yapılandırılmış özet bildiriler yazım kurallarına ve aşağıda yer alan şablona uygun olarak hazırlanmalıdır.

Yapılandırılmış Özet Bildiri Şablonu için TIKLAYINIZ

.

Sempozyum Yapılandırılmış Özet Bildirilerinin Değerlendirilmesi

Sempozyumda sunulmak üzere gönderilen yapılanmdırılmış özet bildiriler; yazar(lar)ın adı, soyadı ve kurumları açıklanmadan, numaralandırılarak kör hakem sürecinden geçirilir ve ayrıca Bilim Kurulunda sempozyum konularına uygunluğu ve bilimsel yeterlilik açısından değerlendirilir. Sempozyumda sunulması uygun görülen bildiriler sempozyum web sayfasından duyurulur ve yazar(lar)ına e-posta ile “Kabul Mektubu” gönderilir.