Yayın İmkanları

Genel Açıklama

Ülkemizde Doçentlik ve Akademik Teşvik kriterleri farklı mevzuatlar çerçevesinde ÜAK ve YÖK tarafından değerlendirilmektedir. Bu noktada, Uluslararası Maliye Sempozyumu/Türkiye, 5’ten fazla ülkeden araştırmacı ve akademisyenin katılımı, çokuluslu bilim kurulu yapısı, ISBN numarası alınmış sempozyum bildiriler kitabı (E-Proceedings Book) yayını, gönderilen bildirilerin hakem sürecinden geçirilmesi yönleriyle ÜAK mevzuatı açısından uluslararası nitelikte olup, öğretim üyeliği, doçentlik veya profesörlük kadro atamalarında esas alınan koşulları sağlamaktadır.

Akademik Teşvik Yönetmeliği açısından ise, katılımcıların yarısından fazlasının yabancı olması ve bunların da en az 5 farklı ülkeden olması şartı arandığından, bu şartın sağlanıp sağlanmadığı sempozyuma son başvuru tarihi itibariyle tespit edilebilecektir. Bu şartın sağlanamaması durumunda sempozyum bildiri kitabında yayınlanan tam metin bildirilerin teşvik başvurularında kullanımı mümkün olmayacaktır.

Sempozyum katılımcılarının bildiri gönderimi sonrası; makale, Türkçe veya İngilizce kitap bölümü seçeneklerinden oluşan yayın imkanlarını akademik tercihleri (doçentlik, kadro atama ve yükselme veya akademik teşvik başvurusu) ile uyumlu şekilde değerlendirmeleri önerilmektedir.

.

Yayın Olanakları

Sempozyumda sunumu yapılan bildiriler, Düzenleme Kurulu Başkanı ve/veya üyeleri editörlüğünde tanınmış ulusal/uluslararası bir yayınevi tarafından ve ISBN numarası alınmış bir Bildiriler Kitabı’nda (Proceedings Book) elektronik ortamda yayımlanır. Bildiriler Kitabı’nda sadece tam metin bildirilerin İngilizcesine yer verilir.

Sempozyumda sunulan bildiriler, yapılan katkılar ve geri bildirimlere göre geliştirilerek makale veya kitap bölümü olarak yayımlanabilir. Makale veya kitap bölümleri bilimsel etik ve sempozyum web sayfasındaki kurallara uygun olarak toplam 5.000-9.000 sözcük arasında yazılır. Makale veya kitap bölümlerinde metin Türkçe ise Türkçe öz ve İngilizce abstract, İngilizce ise sadece İngilizce abstract bulunur. Türkçe öz’ün altında 3–6 Türkçe anahtar kelimeye, İngilizce abstract’ın altında 3–6 İngilizce keywords ve çalışmanın alanıyla ilgili 2–3 JEL Koduna yer verilir.

Ayrıca makale veya kitap bölümlerinde giriş, ana metin, sonuç ve kaynakça kısımları bulunur. Bu çalışmalarda metin içi atıf yöntemi (APA) kullanılır. Atıfta parantez içinde yazarların soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası belirtilir. Makale veya kitap bölümlerinde yer verilecek tüm tablo, şekil ve grafikler kendi içinde sıra numarası ile numaralandırılır. Makale veya kitap bölümü metinlerinin sonunda yazar soyadlarına göre alfabetik kaynakça kısmına yer verilir.

Yazar(lar)ının tercihlerine göre makale veya kitap bölümleri, aşağıdaki yayın çeşitlerinden birinde kullanılabilir:

1. Makale: TRDizin ve Uluslararası alan indekslerinde taranan International Journal of Public Finance (IJPF) Dergisinde makale olarak yayımlanır.

Yayıncılığı Uluslararası Maliye Sempozyumu/Türkiye tarafından yapılan IJPF Dergisi (E-ISSN: 2548-0499), maliye alanında özgün araştırmalar yayımlayan; maliye teorisi, mali iktisat, mali hukuk ile bütçe ve mali planlama konularına özel vurgu yapan, kör hakemli ve açık erişimli bir uluslararası e-dergidir. Dergimizde makale yayımlamayı tercih eden yazarların başvurularını https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijpf web sayfası üzerinden yapmaları gerekir.

2. İngilizce Uluslararası Kitapta Bölüm: Düzenleme Kurulu Başkanı ve/veya üyeleri editörlüğünde tanınmış uluslararası yayınevi tarafından yayımlanan ve ISBN numarası alınmış bir İngilizce Uluslararası Kitapta bölüm olarak yayımlanır.

İngilizce Uluslararası Kitapta yayımlanacak bölümler sadece İngilizce yazılır. Gönderilen metinler Editör(ler) veya uzmanlık alanı dikkate alınarak belirlenen Türk veya yabancı hakemler tarafından kör hakem sürecinden geçirilerek değerlendirilir. Proofreading/editing hizmetinin bedeli kitap bölümü yazarları tarafından ödenir.

3. Türkçe Ulusal/Uluslararası Kitapta Bölüm: Düzenleme Kurulu Başkanı ve/veya üyeleri editörlüğünde tanınmış ulusal/uluslararası bir yayınevi tarafından yayımlanan ve ISBN numarası alınmış bir Türkçe Ulusal/Uluslararası Kitapta bölüm olarak yayımlanır.

Türkçe Ulusal/Uluslararası Kitapta yayımlanacak bölümler Türkçe veya İngilizce yazılabilir. Gönderilen metinler Editör(ler) veya uzmanlık alanı dikkate alınarak belirlenen hakemler tarafından kör hakem sürecinden geçirilerek değerlendirilir.