Bildiri Çağrısı

Bildirilerinizi 1 Mart 2023 – 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında gönderebilirsiniz. Ana tema “Afetlerle Mücadelede Mali Araçlar”  olup, bildiri başlığı maliye bilim alanının tüm diğer konularını da kapsamaktadır.

.

Sempozyum Özet Bildirilerinin Değerlendirilmesi

Sempozyumda sunulmak üzere gönderilen özet bildiriler; yazar(lar)ın ad ve kurumları açıklanmadan, numaralandırılarak ve kör hakem usulüne uygun şekilde hakem sürecinden geçirilir ve ayrıca Bilim Kurulunda sempozyum konularına uygunluğu ve bilimsel yeterlilik açısından değerlendirilir. Sempozyumda sunulması uygun görülen bildiriler sempozyum web sayfasından duyurulur ve yazar(lar)ına e-posta ile “Kabul Mektubu” gönderilir.