Bildiri Çağrısı

SEMPOZYUM BİLDİRİ ÇAĞRISI

 

Son Bildiri Gönderim Tarihi: 10 HAZİRAN 2024

 

Değerli Maliye Bilim İnsanı,

Ülkemizin en köklü bilimsel organizasyonlardan birisi olan ve uluslararası bir nitelik taşıyan 38. Uluslararası Maliye Sempozyumu/Türkiye (International Public Finance Conference/Turkey–IPFCtr) 2024 yılı Ekim ayı içerisinde yapılacaktır.

Sempozyumda sunulacak bildirilerin dili Türkçe veya İngilizce olabilir. Sempozyumda sunulması önerilen bildirilerin yapılandırılmış özetlerinin (şablon ektedir) değerlendirmek üzere 38.maliyesempozumu@gmail.com e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri detayları için lütfen https://ipfctr.org/tr/index.php/bildiri-gonderimi/ web sayfasını ziyaret ediniz.

Sempozyumun ana teması “100. Yıl Perspektifiyle Geçmişten Geleceğe Kamu Maliyesinde Yapısal Dönüşümler” olup, bildiri özetleri maliye bilim alanının tüm diğer konularını da kapsamaktadır. Bildiri özetleri; “Maliye Teorisi”, “Mali Hukuk”, “Mali İktisat”, “Bütçe ve Mali Planlama” ve “Genç Maliyeciler” olmak üzere beş grup oturumda sunulacaktır.

Sempozyumda sunulan bildirilerin tam metinleri ISBN numarası alınmış bir E-Proceedings Book olarak web sitemizde yayınlanacaktır. 

Sempozyumdan sonra dileyen akademisyenler sempozyumda sundukları bildirileri geliştirerek aşağıdaki yayınlardan birisinde yayınlanmak üzere değerlendirebilirler:

a) TR Dizin ve Uluslararası alan indekslerinde taranan dergi statüsündeki “International Journal of Public Finance – IJPF”da makale,

b) Tanınmış ulusal/uluslararası bir yayınevi tarafından basılan ve ISBN numarası alınmış bir Türkçe editörlü kitapta bölüm,

c) Tanınmış uluslararası bir yayınevi tarafından basılan ve ISBN numarası alınmış bir İngilizce editörlü kitapta bölüm.

 

Sempozyumumuz hakkında daha geniş bilgi için lütfen https://ipfctr.org/tr/ web sayfasını ziyaret ediniz. 

 

38. Uluslararası Maliye Sempozyumu/Türkiye Takvimi

Bildiri Yapılandırılmış Özeti Gönderimi Başlangıç Tarihi

1 Mart 2024

Bildiri Yapılandırılmış Özeti Gönderimi Bitiş Tarihi

10 Haziran 2024

Kabul Edilen Bildirilerin Duyuru Tarihi

1 Temmuz 2024

Sempozyum Kayıtlarının Başlangıç Tarihi

10 Temmuz 2024

Sempozyum Kayıtlarının Bitiş Tarihi

31 Temmuz 2024

Kabul Edilen Bildirilerin İngilizce Yapılandırılmış Özetlerinin Gönderilmesi

20 Eylül 2024

Sempozyum Programının İlan Tarihi

1 Ekim 2024

Sempozyum Bildiri Kitabının Yayınlanması

15 Kasım 2024

Türkçe Kitap Bölümü Gönderimi Bitiş Tarihi

30 Kasım 2024

Türkçe Editörlü Kitabın Yayınlanması

20 Aralık 2024

İngilizce Kitap Bölümü Gönderimi Bitiş Tarihi

31 Ocak 2025

İngilizce Editörlü Kitabın Yayınlanması

31 Mayıs 2025

 

Prof. Dr. Erdem Seçilmiş

38. Uluslararası Maliye Sempozyumu/Türkiye

Düzenleme Kurulu Başkanı